بازرسی پوشش های گالوانیزه

بازرسی عیوب گالوانیزه

گالوانیزه از پرکاربردترین پوشش هایی است که برای مقابله با خوردگی استفاده میشود، برای همین هم ممکن است که پس از گذشت زمانی عیوبی بر سطحشان پدیدار شود، به همین دلیل هم دانستن روش های برطرف کردن عیوب و ترمیم و بازسازی آنها ضروری است. یافتن این عبوب در زمان کوتاه و همان ابتدای پروژه با استفاده از بازرسی عیوب گالوانیزه امکان پذیر است.

بازرسی پوشش های گالوانیزه

اولین نکته ای که باید در بازرسی پوشش های گالوانیزه به آن توجه شود، یکنواختی، چسبندگی و پوشش آن است. به همین دلیل هم کم شدن پوشش های گالوانیزه، میتواند یکی از عیوب آنها محسوب شود.

بازرسی کردن یکی از مهمترین مراحل در کارگاه های گالوانیزه است، زیرا با بازرسی به موقع میتوان خیلی زود ایرادات را یافته و آنها را برطرف کرد، و همین موضوع میتواند باعث بالاتر رفتن سرعت اجرای پروژه ها شود.

بازرسی پوشش گالوانیزه گرم

نمونه برداري از پوشش های گالوانیزه

برای اینکه بتوان ضخامت های پوشش های گالوانیزه را اندازه گیری کرد باید از ضخامت آن نمونه برداری کرد. برای نمونه برداری باید فاکتورهای زیر را رعایت کرد.

همه قطعاتی که قرار است از آنها نمونه برداری شود باید در یک زمان گالوانیزه شده باشند.

همه قطعات باید با استفاده از یک روش گالوانیزه شده باشد و نمیشود نمونه گالوانیزه گرم را برای گالوانیزه سرد استفاده کرد.
تمام قطعات باید در یک وان گالوانیزه شده باشند.

نکات نمونه برداری گالوانیزه

برای نمونه برداری از قطعات فولادی بزرگ مانند لوله گلخانه و یا ورق گالوانیزه باید نمونه برداری بر روی نقاط پراکنده ای بر روی قطعه انجام شود تا بتوان ضخامت واقعی قطعه و یکنواختی گالوانیزه را اندازه گیری کرد.

برای نمونه برداری از قطعات کوچکتر مانند: پیچ ها، مهره ها و واشرها باید خود قطعه را به عنوان نمونه برمیداریم.

هنگام عملیات گالوانیزاسیون گرم واکنش های پیچیده ای اتفاق می افتد که نتیجه کار ایجاد لایه هایی از آلیاژهای مختلف بر روی آهن است. لایه ایحاد شده شامل مقادیر مختلفی از آهن و روی است که هر قدر پوشش بر سطخ قطعه نزدیک تر باشد، به آن آلیاژ آهن و هر چه از سطح قطعه دورتر باشد دارای مقادیر بیشتری روی است. به همین دلیل هم پوشش روی فلز معمولا از براق است.

وزن، اندازه و شکل قطعه روی یکنواختی پوشش ایجاد شده روی آن موثر است، زمانی که قطعات دارای مقاط کوچک و بزرگ باشند امکان پدید آمدن ناهماهنگی در پوششان در مقایسه با زمانی که قطعه ای صاف و مسطح داشته باشیم بیشتر است.

آخرین مقالات

فهرست مطالب