لوله جدارچاه

لوله-جدار-چاه-1

در مورد لوله جدار چاه چه میدانید؟ لوله جدارچاه ستون و اساس چاه را از محیط بیرون تفکیک کرده و به همین منظور در پروژه های لوله ای باید از لوله هایی استفاده شود که این نقش را ایفا میکنند. در حین انجام این کار به تعداد این لوله ها افزوده می شود تا در […]