لوله اسپیرال چیست؟

لوله اسپیرال

لوله اسپیرال چیست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت : این لوله ها فولادی هستند. لوله اسپیرال فولادی دارای ضخامتهای متفاوتی هستند. این لوله ها به شکل مارپیچ شکل داده میشوند. در واقع در ابتدای کار ورقه ها را به شکل مارپیچ در آورده و سپس ورقه ها را از قسمت لبه با جوش […]