سينی کابل چیست؟

سينی کابل های گالوانيزه

سینی کابل جهت هدایت و انتقال و محافظت از سیم‌ها و کابل برق و شبکه بر روی زمین و سقف و دیوار و زیرزمین مورد استفاده قرار می‌گیرد. (جهت اطلاعات بیشتر، به صفحه لوله برق مراجعه کنید.) البته لازم به ذکر است که امروزه برای اتاق سرور بیشتر از سبد کابل به جای سینی کابل […]