خوردگی لوله در تاسیسات Tag

خوردگی لوله

چگونه خوردگی لوله های نصب شده در تاسیسات رو بررسی کنیم؟ در بررسی خوردگی لوله در تاسیسات مسئله مشکل ساز در انواع لوله های صنعتی پدیده شیمیایی خوردگی لوله ها است. در مورد خوردگی باید بگوییم که در واقع نوعی واکنش شیمیایی است که بر روی سطحی به خصوص روی می دهد. این واکنش ها معمولا تحت تاثیر شرایط جوی همچون رطوبت و دما و...

ادامه مطلب