لوله قزوین

گالوانیزه گرم لوله گلخانه ای

شرکت روی پوشان قزوین (لوله قزوین) را بیشتر بشناسیم: این شرکت که از سال 1379 در زمینه گالوانیزاسیون گرم که شامل انواع سازه های صنعتی و لوله و غیره میباشد ، فعالیت میکند. این شرکت متشکل از کادر تخصصی شامل: مهندس متالوژی، مهندس مکانیک، کارشناس شیمی و کارگران ماهر میباشد. آنچه که در این شرکت […]