تاریخچه گالوانیزه

تاریخچه این دانش به سالهای 1737 تا 1798 باز میگردد . در طی این سالها دانشمندی ایتالیایی  که در دانشگاه BOLOGENS  مقام پروفسوری در رشته کالبد شناسی را داشت ، به صورت تصادفی متوجه شد که وقتی یک فلز به پای قورباغه مرده تماس پیدا میکند ، پای قورباغه حرکت میکند از همین طریق متوجه شد که فلزات بر روی موجودات زنده اثر الکتروشیمیایی ایجاد میکند. در سال 1791 گالوانی نتایج کارهایش را منتشر کرد  و سپس بحث بر روی الکتروتراپی در موجودات زنده مطرح شد.

گالوانیزه نوعی پوشش فلزی است که جهت جلوگیری از خوردگی بر روی فلزات ایجاد می شود.به طور کلی ورق گالوانیزه به فلز (فولادی) اطلاق می شود که جهت جلوگیری از خوردگی توسط فلز روی(Zinc)  پوشانده شده است.

گالوانیزاسیون به فرانسوی : یکی از روش های محافظت از خوردگی با ایجاد خوردگی گالوانیک است ، که توسط پوشاندن فلز مادر توسط لایه ای از فلز محافظ ( که معمولا فلز روی است) گالوانیزه  می شود.

این فرآیند نوع خاصی از حفاظت گالوانیکی است. میزان مقاومت پوشش گالوانیزه متناسب با ضخامت آن است و یکی از اقتصادی ترین روش های محافظت فولاد ها در محیط های خورنده است.

جرم پوشش های روی برای ورق گالوانیزه:

عدد بعد از حرف(Zinc) Z حداقل میانگین جرم پوشش در آزمون سه نقطهای از ورق های گالوانیزه بر حسب gr/m2 ، برای هر دوسطح را نشان میدهد. کوتینگ گالوانیزه از Z100 تا Z350 برای ورق های گالوانیزه گرم در بازار تولید می شود که بسته به نوع کاربرد و سطح خوردگی انتخاب میشوند.

آخرین مقالات

فهرست مطالب