گالوانیزاسیون به روش غوطه وری

گالوانیزه گرم به روش غوطه وری

زندگی روزمره ی انسان ها با پیدایش آهن و فولاد راحت تر شده است، و با توجه به راحتی تولید آن، دوام بالای آن تقریبا از روش مونتاژ فولاد در همه جا استفاده می گردد.

این روزها اکثر پیشرفت ها و تکنولوژی هایی که تا بدینجا ایجاد شده است به وسیله ی فولاد بوده است.

گالوانیزه گرم

خوردگی یک بخش عمده ای از شکست و تخریب آهن و فولاد و بنابراین بایستی از آن جلوگیری شود به دلیل آن که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

فولاد تمایل بسیاری به جذب اکسیژن دارد. جذب اکسیژن توسط فولاد نه تنها موجب خوردگی این فلز بلکه ترکیبات شیمیایی این فولاد نیز می شود و همچنین موجب از بین رفتن آن نیز خواهد شد و پس از آن با توجه به تجزیه ای که صورت میگیرد کلا موجب متلاشی شدن آن نیز می شود.

یک نمونه ی بسیار تکان دهنده از این امر که اواخر در ترکیه اتفاق افتاد در منطقه ی مارامارا مشاهده گردید.

گالوانیزه گرم به روش غوطه وری یک روشی برای پوشش دهی لوله فلزی می باشد که با استفاده از فلز روی صورت میگیرد. و در نهایت فرایند پوشش دهی فلز با فلز روی، آهن با لایه پوششی یک پیوند شیمیایی می دهد.

در واقع اگر بخواهیم روش گالوانیزه به روش غوطه وری را به بیان دیگر شرح دهیم یک پوششی می باشد که برای آهن یا فولاد به کار می رود و کاملا مناسب و سازگار با گالوانیزه از لحاظ ترکیب و طراحی می باشد که انجام این کار با استفاده از فرو بردن قطعه در وان مذاب روی صورت میگیرد.

انجام این کار به مدت 150 سال است که رواج یافته است. در واقع بیشترین میزان روی که تا به حال تولید گشته است به منظور پوشش دهی مورد استفاده قرار گرفته است.

مقاومت روی علت ها و دلایل مختلفی دارد که می توان آن را به تجزیه طبیعی، ماهیت مقاومت آن نیز شرح داد.

آخرین مقالات

فهرست مطالب