فرآیند گالوانیزه گرم

فرآیند گالوانیزه گرم

همانگونه که ذکر کردیم فرآیند گالوانیزه گرم یک پروسه ای است که یک لایه نازک از پوشش روی را بر روی سطوح قطعات آهنی و فولادی ایجاد می کند که این پوشش به منظور محافظت سطح فولاد در برابر خوردگی صورت میگیرد.

با وجود آن که پوشش روی موجب حفاظت بیشتر فولاد گالوانیزه در برابر خوردگی می شود اما به محض این که قطعه گالوانیزه شده با دیگر اجزای فلزی سازه برخوردی داشته باشد، امکان خوردگی گالوانیکی به وجود خواهد آمد که آن هم با تشکیل یک زوج دوفلزی به وجود می آید.

این زوج دو فلزی موجب می شود تا خوردگی پوشش روی با سرعت بیشتری رخ دهد و همچنین موجب تخریب فولاد گالوانیزه نیز می شود.

نکته ی قابل توجه آن است که چیزی که موجب خوردگی تخریبی می شود، عمق خوردگی است و نه میزان سطح خورده شده. همچنین توجه به آن که خوردگی دوفلزی تا چه اندازه شدت دارد تا حدود بسیار زیادی به نوع و موقعیت فلز در تماس با فولاد گالوانیزه شده بستگی دارد و همچنین به میزان کمی به مساحت سطح دو فلز در تماس با هم نیز بستگی خواهد داشت.

زمانی این خوردگی تا عمق بیشتری نفوذ خواهد کرد که یک سطح کاتدی بزرگ در تماس با یک سطح آندی کوچک قرار بگیرد. به طور مثال زمانی که یک پیچی که از جنس روی است در تماس با یک صفحه ی فولادی باشد به دلیل آن که مساحت سطح بالای فولاد (کتاد) به نسبت روی ( آند)، دارای خوردگی گالوانیکی روی بسیار شدید تری است.

مثال دیگری که بخواهیم ذکر کنیم تماس مستقیم بین روی و مس می باشد که این مورد هم می تواند موجب خوردگی سریع روی شود. دلیل آن هم این است که اثر مس نسبت به روی کمتر است. در صورتی که بین این دو فلز برخورد به صورت مستقیم صورت بگیرد، آنگاه خوردگی دو فلزی اجتناب ناپذیر خواهد بود. حتی زمانی که این دو فلز باز هم با هم تماس الکتریکی نداشته باشند اما در محیطی باشند که آب از سمت فلز بی اثر به سمت روی جریان داشته باشد امکان دارد که باز هم خوردگی اتفاق بیفتد.

گالوانیزه گرم

زمانی که این حالت اتفاق بیفتد فلز بی اثرتر، مانند مس به صورت جزئی در آب حل خواهد شد و با جریان آب هم به سمت روی حرکت خواهد کرد. زمانی که ضروریتی در پی تماس این دو فلز وجود داشته باشد، باید با ایزوله کردن اتصالات و همچنین با تنظیم جریان آب از قطعه گالوانیزه شده به سمت فلز بی اثر، خواهید توانست از تماس الکتریکی میان این دو فلز جلوگیری به عمل آورید.

با این حال میزان پیشروی خوردگی دو فلز به محیط هم بستگی دارد. به طور مثال یک فولاد گالوانیزه شده زمانی که با فلز آلومینیوم و یا آلیاژهای آن تماس پیدا کند در یک محیط اتمسفری معمولی دچار خوردگی بسیار کمی خواهد شد. اما در صورتی که همچنین سازه ای در آب تازه قرار بگیرد آنگاه امکان دارد خوردگی متوسط رخ دهد.

با این حال اگر عمل غوطه ور سازی چنین سازه ای را در آب دریا انجام دهیم امکان به وجود آمدن خوردگی شدید پوشش روی و قطعه فولادی خواهد بود و در نتیجه همچین سازه ای دیگر قابل استفاده در آب دریا نخواهد بود.

آخرین مقالات

فهرست مطالب