انواع اتصلات گالوانیزه

انواع اتصالات گالوانیزه و موارد مصرف آن

اتصالات گالوانیزه به دو دسته اتصالات سیاه و سفید تقسیم میشوند که از آنها در بخش های انتقال آب و گاز و بخار استفاده می شود

بر اساس شکل ظاهری میتوان اتصالات گالوانیزه را اینگونه نام برد:

چپقی گالوانیزه،زانو گالوانیزه،مغزی گالوانیزه،مهره و ماسوره گالوانیزه،بوشن گالوانیزه،سه راهی گالوانیزه و درپوش گالوانیزه

در ادامه درباره هر کدام  توضیح مختصری داده میشود:

زانو گالوانیزه:

این محصول در زاویه های 45 و 90 درجه ساخته شده و به شما امکان این را میدهد که لوله کشی خود را در هر زاویه ای که میخواهید انجام دهید

چپقی گالوانیزه:

این محصول هم مانند زانو گالوانیزه عمل میکند و باز هم در زاویه های 45 و 90 درجه تولید و عرضه میشود، چپقی گالوانیزه در صورتی استفاده میشود که اگر ما بخواهیم دو لوله را بهم متصل کنیم و یک لوله از داخل دنده ای باشد و دیگری از بیرون دنده ای باشد در این صورت از چپقی گالوانیزه استفاده میکنیم

بوشن گالوانیزه:

بوشن های گالوانیزه در دو نوع معمولی و تبدیل تولید میشود، از بوشن های معمولی از اتصال لوله هایی که قطر آنها باهم برابر است استفاده میشود و از بوشن های تبدیل از اتصال لوله هایی که قطر آنها با هم برابر نیست استفاده میشود.

درپوش گالوانیزه:

از این محصول برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود.

تبدیل گالوانیزه:

این محصول برای اتصال دو لوله با قطرهای متفاوت استفاده میشود و همچنین اگر زاویه دار باشد مسیر لوله را عوض میکند

سه راهی گالوانیزه:

اگر لازم باشد که از خطوط اصلی انشعاب بگیرند سه راهی گالوانیزه قابل استفاده میشود و انشعابی که از سه راهی گالوانیزه خارج میشود دارای زاویه 45 و 90 درجه است

مهره ماسوره گالوانیزه:

از مهره ماسوره در لوله کشی به عنوان اتصال جداشونده میتوان از آن استفاده کرد بیشترین موارد مورد استفاده مهره ماسوره گالوانیزه در مدارات بسته لوله کشی و اتصال آن به یک مدار ثابت می باشد.

برای دریافت قیمت لوله گلخانه و گالوانیزه گرم میتوانید با کارشناسان روی پوشان قزوین تماس بگیرید.

آخرین مقالات

فهرست مطالب