لوله کشی برق

اشتباهات رایج در لوله کشی برق ساختمان ها

در گذشته استفاده از لوله های آب زیر زمینی فلزی به عنوان الکترود زیر زمینی بسیار مناسب بود

با توجه به اینکه اکثرا لوله کشی های امروزی پلاستیکی هستند باید از یک میلگرد  یا بتن به عنوان یک الکترود  زمینی استفاده کرد بهتر است اینکار در همان زمان اولیه ساخت ساختمان انجام شود.

زیرا هنگامی که مرحله بتن کاری تکمیل شود دسترسی به میلگرد سخت میشود .

انتخاب اشتباه قطع کننده مدار یک اشتباه خطرناک 

انتخاب مدار قطع کننده زمان نصب لوله برق اشتباه منجر به آتش سوزی و برق گرفتگی میشود.

به طور کلی سه نوع مدار قطع کننده وجود دارد و هر کدام دارای خاصیتی هستند.

قطع کننده های استاندارد  فقط برای وسایل بزرگ استفاده میشود و حفاظت خوبی را در برابرآتش سوزی ارائه نمیدهند.

مدار خطای زمین  باید در نقاطی که دارای لوازم خانگی کوچک و اب هستند مثل آشپزخانه و حمام استفاده شود

قطع کننده مدار خطای جرقه برای فضاهای زندگی ایده آل است و به جلوگیری از آتش سوزی کمک می کند.

نصب اشتباه سوئیچ در سیم کشی ساختمان

سوئیچ ها نیاز به جریان ثابت برق دارند و به یک سیم خنثی برای اجرای درست ، اگر شما یک سوئیچ جدید نصب کرده اید

بهتر است یک سیم خنثی را حتی اگر سوئیچ به آن احتیاجی ندارد  نصب کنید.

انتخاب نامناسب پوشش های بیرونی در سیم کشی ساختمان

نصب یک نوع پوشش بیرونی اشتباه در فضای باز یک اشتباه رایج سیم کشی است.

یک پوشش مسطح فقط وقتی چیزی به برق وصل نیست مناسب است و حفاظت را ارائه می دهد.

استفاده از یک پوشش مناسب به جای یک پوشش مسطح به ویژه در مناطقی که احتمال رطوبت وجود دارد، می تواند شما را از خطر محافظت کند.

یکی از مشکلات موجود در سیم کشی خانه

اجازه ندهید روشنایی رو به پایین با عایق تماس داشته باشد.

باید حداقل ۳ اینچ بین اتصالات و عایق فاصله وجود داشته باشد تا در برابر آتش سوزی ایمنی مناسب را داشته باشد.

استفاده از فاصله های کمتر از سه اینچ با مرور زمان منجر به خراب شدن محافظ های حرارتی می شود.

اشتباه خطرناک ترکیب سیم ها در سیم کشی خانه

از ترکیب سیم هایی که ولتاژ پایینی دارند در هنگام سیم کشی های موازیخوداریاین کار می تواند در ارتباطات و الکترونیک ها اختلال ایجاد کند.

خطوط سیم کشی را حداق ۶ اینچ از هم جدا نگه دارید و از استفاده از یک جعبه اتصال یکسان اجتناب کنید.

برای سیم هایی که ولتاژ متفاوتی دارند جعبه های جداگانه در نظر بگیرید.

 

آخرین مقالات

فهرست مطالب