استانداردهای لوله کشی تاسیسات ساختمانی

استانداردهای لوله کشی تاسیسات ساختمانی

استاندارهای لوله کشی تاسیسات ساختمانی را بیشتر بشناسیم:

استانداردهای لوله کشی تاسیسات ساختمانی عمل پیش پا افتاده ایی به نظر می آید اما اگر مطابق با اصول درست و صحیح انجام نشود از نظر اقتصادی مشکل به وجود خواهد آورد به همین دلیل است که باید لوله ساختمان ها صحیح و مطابق نقشه انجام شود.

هدف لوله کشی آب و فاضلاب

از اهداف استانداردهای لوله کشی تاسیسات ساختمانی، تهیه و پخش صحیح آب تصفیه شده به منظور آشامیدن و دیگر مصارف بهداشتی و خارج کردن فاضلاب حاصل از منازل میباشد. تهیه طرح لوله کشی و محاسبات آن قوانین و قواعد خاص خود را دارند که درساخنمان تدوین میشوند.

این قوانین در کشورهای مختلف متفاوت هستند و به شرایط جغرافیایی بستگی دارند، اما در نهایت این قوانین برای لوله کشی صحیح به کار گرفته میشود.

لوله کشی آب و فاضلاب هردو به یک اندازه حائزه اهمیت هستند اما تفاوتشان در این است که در لوله های آب، آب به علت فشار در حرکت است این در حالیست که فاضلاب بر اثر نیروی ثقل و جاذبه در جریان است. لوله آب و فاضلاب در دسته ی لوازم بهداشتی قرار دارد و به همین دلیل انتخاب درست از این لوازم در نمای داخلی ساختمان بسیار حائزه اهمیت است.

اصولی که در استانداردهای لوله کشی باید رعایت شود چیست؟

همانطور که میدانید برای ساختمانهای مسکونی و اداری به آب سالم و خالص با اتصالاتی که خطر جریان معکوس آنها را تهدید نکند احتیاج است. در ساختمانها آب باید با فشار و میزان کافی تامین گردد. دستگاه های گرمایشی مانند آبگرمکن ها و دستگاه های ذخیره سازی آب طوری طراحی و نصب میشوند که از خطر انفجار هنگامی که دمای آب بیش از حد زیاد میشود در امان باشند.

برای استانداردهای لوله کشی تاسیسات ساختمانی در زمانی که امکان دسترسی به شبکه های فاضلاب شهری وجود داشته  باشد، فاضلاب های ساختمان ها را به این شبکه ها متصل میکنند.

وسایل بهداشتی مورد استفاده در لوله کشی باید از جنس موادی باشد که در برابر خوردگی مقاوم باشد و دارای سطحی غیر جاذب باشد طوری که سطح آنها را جرم نگیرد.

طراحی و نصب سیستم های فاضالب باید به گونه ایی باشد که بتواند فاضالب و آب را بدون ایجاد آلودگی و به جای گذاشتن پسماندهای جامد در داخل لوله های فاضالب به محل های مورد نظر برسانند.

همچنین در سیستم های لوله کشی باید به تعداد کافی دریچه های بازدید تعبیه شود تا امکان تمیزکردن لوله ها در زمان گرفتگی وجود داشته باشد. سیستمهای لوله کشی را در شرایط بهداشتی نگهداری میکنند.

بین وسایل بهداشتی نیز باید فاصله کافی وجود داشته باشد تا به منظور تمیزکاری دسترسی به آنها راحت تر باشد و استانداردهای لوله کشی تاسیسات ساختمانی به درستی رعایت می شود.

برای ساخت لوله های فاضلاب از چه موادی استفاده می شود؟

برای ساخت لوله های فاضلاب باید از مواد مقاوم و نشت ناپذیر در مقابل آب و بخارات مضر ناشی از هوای فاضلاب استفاده شود و نصب آنها نیز با مصالح مرغوب باشد و با مهارت نصب شود.

نکته ی قابل توجه دیگر که باید رعایت شود این است که باید هرگونه مالحظات جهت حفظ عناصر ساختمانی نیز انجام و رعایت شود.

از دیگر استانداردهای لوله کشی تاسیسات ساختمانی که باید انجام شود این است که انتهای لوله را که تا روی بام کشیده میشود باید به گونهایی طراحی شود که هوای آلوده به داخل ساختمان بازنگردد و همچنین مانع عدم انتقال هوا از داخل لوله به محیط بیرون میشود.

مواد فاضلابی که گازهای اشتعال زا تولید میکنند و یا موادی که باعث گرفتگی لوله ها و اتصالات آنها میشود، به هیج عنوان نباید به شبکه های فاضلابی ساختمان ها راه پیدا کنند. همچنین سیستم های لوله کشی و فاضلاب ها تحت هیچ شرایطی نباید در آبهای سطحی و یا لایه های سطحی خاک تخلیه شوند، درصورتی که قبل از تخلیه با روش مناسبی تصفیه شده باشند، امکان تخلیه آنها به این مناطق وجود دارد.

این لوله ها را بر اساس نوع ماده سازنده آنها به هفت دسته تقسیم میکنند:

استانداردهای لوله کشی تاسیسات ساختمانی در انواع لوله ها

1 –لوله های شبکه توزیع آب: جنس این دسته از لوله ها از پالستیک، مس و یا فولاد گالوانیزه میباشد.

2 –لوله شبکه آبرسانی: جنس این لوله ها میتواند از چدن ، آزبست، پالستیک ، مس و آهن گالوانیزه و یا فولاد گالوانیزه گرم باشد.

3 –لوله فاضلاب ساختمان: جنس این لوله ها نیز میتواند از مس سخت یا نرم، آزبست، چدن و یا بتن پالستیک و یا سفال لعابدار باشد.

4 –لوله فاضلاب وونت بالای زمین: این دسته از لوله گالوانیزه ها میتوانند از جنس فولاد گالوانیزه، مس سخت یا نرم، چدن و یا پالستیک باشند.

5 –لوله و فاضلاب وونت مدفوع در زمین: این گروه از لوله ها مانند گروه های قبل از جنس مواد مختلفی همچون لوله های مس سخت و نرم، فولاد گالوانیزه، چدن وی ا پالستیک هستند.

6 –لوله تخلیه مدفوع: جنس این لوله ها از پالستیک، سفال لعابدار و یا آزبست میباشد.

7 –لوله باران ساختمان: جنس این دسته از لوله ها از بتن یا سفال آبدار، آزبست، مس سخت یا نرم و یا چدن میباشد.

تست سیستم های لوله کشی چگونه است؟

در استانداردهای لوله کشی تاسیسات ساختمانی این مرحله یکی از مهمترین مراحل است تا از صحت ارتباط لوله و اتصاالتش اطمینان حاصل شود. از آنجا که ممکن است اختلاف دمای محیط و آب بر روی نتیجه تست تاثیر بگذارد، انجام تست فشار را تحت شرایطی که اعمال میشود انجام میدهند.

نکاتی که پس از تست باید به آنها توجه کنیم:

هنگامی که سیستم در حال تست شدن است، تمام سیستم را مورد بازدید قرار میدهند تا اطمینان یابند در طول سیستم نشتی وجود ندارد. بعد از انجام تست، تمام سطح لوله ها را با مالت سبک میپوشانند تا از آسیب پذیری به دور باشند. اگر سیستم لوله کشی تغییر کند عملیات تست مجددا باید روی آنها انجام شود.

برای آماده سازی آبگیری چه باید کرد؟

باید اطمینان کامل را از محکم بودن همه اتصالات پرسی ودنده ای و درپوشها حاصل کرد سپس سیستم را با آب تمیز پر میکنند و سیستم را کامال از هوا تخلیه میکنند.

آخرین مقالات

فهرست مطالب