فروش گالوانیزه سرد وگرم Tag

مقایسه گالوانیزه گرم و سرد

برای مقایسه لوله گالوانیزه گرم و سرد باید موارد زیادی را در نظر بگیریم.در ادامه این مقاله به بررسی این فاکتور‌ها ، برای بررسی تفاوت ها و شباهت های لوله های گالوانیزه سرد و گرم پرداخته ایم. ویژگی مشترک گالوانبزه سرد و گالوانیزه گرم برخورداری از پوشش گالوانیزه است.دسته بندی لوله ها با توجه به جنس کاربرد آن ها و همچنین با توجه به اتصالات...

ادامه مطلب