مقالات

گالوانیزه گرم چیست؟

گالوانیزه گرم چیست؟

گالوانیزه گرم چیست؟ گالوانیزه گرم یک نوع پوشش دهنده فلزی است که جهت محافظت در مقابل خوردگی بر روی فلزات ایجاد... ...
لوله های برق گالوانیزه (Galvanized Steel Conduit)

لوله های برق گالوانیزه (Galvanized Steel Conduit)

لوله های برق گالوانیزه در مجتمع های بزرگ ساختمانی اعم از : تجاری ، مسکونی ، صنعتی و نیز کارخانجات معظم... ...
سينی کابل چیست؟

سينی کابل چیست؟

سينی کابل چیست؟ سینی کابل جهت هدایت و انتقال و محافظت از سیمها و کابل برق و شبکه ها بر روی... ...